Transfigura-Regeneratie - heaven-earth sep.18

Heaven & Earth
Connect your Body
Praktijk Complementaire Natuurgeneeswijze
Logo Heaven&Earth - Connect your Body
Gezondheid - Harmonie - Welzijn
Gezondheid - Harmonie - Welzijn
Ga naar de inhoud

Transfigura-Regeneratie

Massage Technieken > Aanvullende Methoden

De naam Transfigura wordt gegeven aan een methode, die is voortgekomen uit de regeneratieleer, die later Transfigu-regeneratie werd genoemd.
Het een ontspanningsmethode, die erop gericht is het lichaam te ondersteunen en aan te moedigen in zijn zelfregenerende capaciteit.
Regeneratie is een bewerking, waardoor iets in zijn oorspronkelijke staat wordt teruggebracht, en heeft tot gevolg het weer doen ontstaan of opnieuw bruikbaar maken van al gebruikte stoffen of energie. Dit houdt tevens een geestelijke vernieuwing op hoger niveau in.
Transfiguratie betekent: een nieuwe gedaante creëren. Het is een innerlijke omvorming, met aandacht aan het herstel van algemene harmonie in zowel lichaam als geest.
De Transfigura-methode bevat deze componenten. Door eenvoudige energetische oefeningen, toegepast op de botstructuur, kan het zelfregenererende vermogen in het lichaam gereactiveerd worden.

De Methode:

Alles verloopt volgens een welbepaalde orde. Wanneer echter disharmonie optreedt door allerlei factoren, kan op elk niveau een stoornis optreden in het hele systeem, niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel, energetisch en geestelijk.
Stress kan het mechanisme van scheppen van gezonde cellen of herladen van energie ernstig in de war brengen. Sterk energetische invloeden, gedachtepatronen en welbepaalde stemmingen dragen bij tot emotionaliteit, terwijl opbouwende gedachten en het scheppen van innerlijke rust leiden tot meer stabiliteit.

De Transfigura-methode is een zachte ontspanningstechniek, die erop gericht is de algemene harmonie te herstellen en te behouden. Hierbij wordt de lichaamseigen energie gereactiveerd, geharmoniseerd en gekanaliseerd via oefeningen en verbindingen met de botstructuur.
Het skelet behoort tot de meest compacte materiële vorm. Soms wordt dit energetisch uitgedrukt in “kristalenergie”, samengesteld uit chemische verbindingen, opgebouwd vanuit de meest essentiële substantie en zichzelf steeds omvormend onder invloed van voeding, licht, lucht en beweging.

In harmonische omstandigheden kan het lichaam zichzelf in stand houden en steeds weer regenereren. Tijdens de sessie worden de omstandigheden zo gecreëerd, dat de vrijgekomen energie aan het lichaam wordt aangeboden, zodat zij naar plaatsen gaat waar de energie nodig is om het evenwicht te herstellen.

Toepassing:

Om de energie in het lichaam vrij te maken en te activeren wordt er gewerkt via de botstructuur, voornamelijk op de gewrichten, wervels en die plaatsen, waar het bot een uitsteeksel of een richel vormt.
   
De beweging bestaat uit 3 etappes:

1. Het opstarten van energie in de botstructuur door samendrukking, wrijving en strekking.
2. Het versterken van energie door trilling op de botstructuur
3. Het maken van een energetische verbinding:
• Met de botstructuur, dit is van gewricht tot gewricht
• Met de organen, van bot tot organen
• De energiebanen of meridianen, van bot tot meridianen
• Emotionele velden, in relatie met de organen
• De spieren in relatie met emoties en organen (spieren I)
• De spieren in relatie met de psyche en organen (spieren II)

Op lichamelijk vlak resulteert dit in een diepere ontspanning, die merkbaar is in de tonus van de spieren en het bindweefsel, de lichaamsuitdrukking, een grondigere ademhaling en een betere doorbloeding van het hele lichaam.
Op energetisch gebied worden obstakels opgeruimd, zodat  de doorstroming in de meridianen verbetert. Via deze weg wordt de energie in de organen geharmoniseerd, waardoor hun oorspronkelijke gezonde staat wordt hersteld en de werking optimaal wordt.
Door al deze factoren ontstaat emotioneel evenwicht. De daaruit vloeiende levensvreugde, een gevoel van diepere vrede en rust, toenemende innerlijke kracht en stressbestendigheid hebben tot gevolg, dat het geestelijke leven zich verheft tot een nieuwe dimensie: een werkelijke transfigu-regene-ratie!

Opmerking: dit wordt niet in één enkele sessie te weeg gebracht, het is een bewustwordings proces.
regeneratie enkel
regeneratie teen
logo gezondheidsbegeleiders
lid van de gezondheidsbegeleiders
Copyright All Righte Reserverd: Heaven-Earth - Patrick Laceur Last update 01-09-2018 BE 0784178682
Terug naar de inhoud